İLETİŞİM

Design Week Turkey

İstanbul Haliç Kongre Merkezi
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445
Beyoğlu / İstanbul / TÜRKİYE

info@designweekturkey.com
 

14 KASIM 2019

12:00 - 12:45

Panel

Dr. Aydın Öztoprak, TOBB ETÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı

Tasarımla Dünyayı Kurtarmak
Saving the World Through Design

12:00 - 12:45

Panel

Özgür Ruhi Ülvan, Öğretim Görevlisi, ASELSAN AŞ Endüstriyel Tasarım Müdürü

Tasarımla Dünyayı Kurtarmak
Saving the World Through Design

12:00 - 12:45

Panel

Dilay Buse Kökoğlu, TOBB ETÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Mezunu

Tasarımla Dünyayı Kurtarmak
Saving the World Through Design

12:45 - 13:00

Ara

13:00 - 13:45

Panel

Prof. Dr. Serkan Güneş, Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Sosyal Tasarım ve Tasarımcıların Güncellenen Sorumlulukları
Social Design and Updated Responsibilities of Designers

 

13:00 - 13:45

Panel

Prof. Dr. Abdullah Toğay, Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Sosyal Tasarım ve Tasarımcıların Güncellenen Sorumlulukları
Social Design and Updated Responsibilities of Designers

13:45 - 14:00

ARA

14:00 - 14:45

Panel

Prof. Dr. Gülname Turan, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Modüler Ürün Ara Yapıları Tasarımı: Yeni Modülariteler
Design of Modular Product-by-Structures: New Modularities

14:00 - 14:45

Panel

Araş. Gör. Enver Tatlısu, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Modüler Ürün Ara Yapıları Tasarımı: Yeni Modülariteler
Design of Modular Product-by-Structures: New Modularities

14:45 - 15:00

ARA

15:00 - 15:45

Panel

Dr. Ayşem G. Başar, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Disiplininde Farklı Bir Deneyim; Öğrenci ve Tasarımcı Gözünden Su Parkı Elemanları Tasarımı
A Different Experience in Industrial Design; Water Park Elements Design from Student and Designer Perspective

15:00 - 15:45

Panel

Öğr. Gör. Ergin Yetkin, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Endüstri Ürünleri Tasarımı Disiplininde Farklı Bir Deneyim; Öğrenci ve Tasarımcı Gözünden Su Parkı Elemanları Tasarımı
A Different Experience in Industrial Design; Water Park Elements Design from Student and Designer Perspective

15:00 - 15:45

Panel

Ozan Tandoğan, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Disiplininde Farklı Bir Deneyim; Öğrenci ve Tasarımcı Gözünden Su Parkı Elemanları Tasarımı
A Different Experience in Industrial Design; Water Park Elements Design from Student and Designer Perspective

15:00 - 15:45

Panel

Mehmet Cem Reyhan, Yeditepe Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Disiplininde Farklı Bir Deneyim; Öğrenci ve Tasarımcı Gözünden Su Parkı Elemanları Tasarımı
A Different Experience in Industrial Design; Water Park Elements Design from Student and Designer Perspective

15:00 - 15:45

Panel

Utku Onursal Gülistanoğlu, Tasarımcı

Endüstri Ürünleri Tasarımı Disiplininde Farklı Bir Deneyim; Öğrenci ve Tasarımcı Gözünden Su Parkı Elemanları Tasarımı
A Different Experience in Industrial Design; Water Park Elements Design from Student and Designer Perspective

15:45 - 16:00

ARA

16:00 - 16:45

Panel

Prof. M. Reşat Başar, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı

Tasarımda Tipografik Yaklaşımlar
Typographic Approaches in Design

16:00 - 16:45

Panel

Öğr. Gör. Caner Çokbulan, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Tasarımda Tipografik Yaklaşımlar
Typographic Approaches in Design

16:00 - 16:45

Panel

Oğuzcan Arslan, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Mezunu

Tasarımda Tipografik Yaklaşımlar
Typographic Approaches in Design

16:00 - 16:45

Panel

Erdim Türkay, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi

Tasarımda Tipografik Yaklaşımlar
Typographic Approaches in Design

16:00 - 16:45

Panel

Gizem Güney, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi

Tasarımda Tipografik Yaklaşımlar
Typographic Approaches in Design

16:45 - 17:00

ARA

17:00 - 17:45

Panel

Gizem Aytaç, Tasarımcı & GOM'un Yaratıcısı

Yeni Nesil Eğitim Tasarımları
New Generation Education Designs

17:00 - 17:45

Panel

Aslı Kıyak İngin, Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi, Mimar

Yeni Nesil Eğitim Tasarımları
New Generation Education Designs

17:00 - 17:45

Panel

Zeynep Karagöz, Pro Maker Sosyal Girişimci

Yeni Nesil Eğitim Tasarımları
New Generation Education Designs

17:00 - 17:45

Panel

Beyhan Gültaşlar, Mimar, Eğitim Danışmanı

Yeni Nesil Eğitim Tasarımları
New Generation Education Designs

17:00 - 17:45

Panel

Nursema Öztürk,Y. İç Mimar, Tasarımparkı Kurucusu, U- Box'ın Yaratıcısı

Yeni Nesil Eğitim Tasarımları
New Generation Education Designs

17:45 - 18:00

ARA

18:00 - 18:45

Panel

Arzu Kaprol, Moda Tasarımcısı

Giyilebilir Teknolojiler
Wearable Technologies

18:00 - 18:45

Panel

Zeynep Akçasız, Triwi Co-Founder

Giyilebilir Teknolojiler
Wearable Technologies

18:00 - 18:45

Panel

Dr. Serna Uçar Hatipoğlu, Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

Giyilebilir Teknolojiler
Wearable Technologies

18:00 - 18:45

Panel

Dr. Ayşe Selcen Altınok, Founder of DOSETEX

Giyilebilir Teknolojiler
Wearable Technologies

18:00 - 18:45

Panel

Dr. Alper GÜRARSLAN, İTÜ Araştırma Görevlisi

Giyilebilir Teknolojiler
Wearable Technologies

15 KASIM 2019

12:00 - 13:00

Panel

Doç. Dr. Fatma Korkut, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı

Tasarım Eğitiminin Geleceği: Teknolojinin İzinden mi?
Future of Design Education: In the Footsteps of Technology?

12:00 - 13:00

Panel

Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Tasarım Eğitiminin Geleceği: Teknolojinin İzinden mi?
Future of Design Education: In the Footsteps of Technology?

12:00 - 13:00

Panel

Doç. Dr. Ayşe E. Coşkun, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Tasarımı Bölüm Başkanı

Tasarım Eğitiminin Geleceği: Teknolojinin İzinden mi?
Future of Design Education: In the Footsteps of Technology?

12:00 - 13:00

Panel

Dr. Aren Emre Kurtgözü, TEDÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

Tasarım Eğitiminin Geleceği: Teknolojinin İzinden mi?
Future of Design Education: In the Footsteps of Technology?

12:00 - 13:00

Panel

Prof. Dr. Oğuzhan Özcan, Koç Üniversitesi - Arçelik Yaratıcı Endüstriler Araştırma Merkezi Direktörü

Tasarım Eğitiminin Geleceği: Teknolojinin İzinden mi?
Future of Design Education: In the Footsteps of Technology?

13:00 - 13:15

ARA

13:15 - 14:00

Konferans

Doç. Dr. Çağla Doğan, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

Eğitim Projeleri Odaklı Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları
Sustainable Design Approaches Focused on Education Projects

14:00 - 14:15

ARA

14:15 - 15:00

Panel

Dr. Saltuk Özemir, FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı

Radio Killed the Video Star

14:15 - 15:00

Panel

Elif Karabacak, FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi

Radio Killed the Video Star

14:15 - 15:00

Panel

Hasibe Beyza Kasapoğlu, FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi

Radio Killed the Video Star

14:15 - 15:00

Panel

Enes Toplugül, FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi

Radio Killed the Video Star

14:15 - 15:00

Panel

Simay Tokuş, FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi

Radio Killed the Video Star

15:00 - 15:30

ARA

15:30 - 16:15

Panel

Dr. Engin Kapkın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

“Coexistence: Birlikte Varolmak”

15:30 - 16:15

Panel

Araş. Gör.  Gökhan Ulusoy, Eskişehir Teknik Üniversitesi İçmimarlık Bölümü

“Coexistence: Birlikte Varolmak”

15:30 - 16:15

Panel

Beril Gök, Eskişehir Teknik Üniversitesi İçmimarlık Bölümü Öğrencisi

“Coexistence: Birlikte Varolmak”

16:15 - 16:30

ARA

16:30 - 17:15

Panel

Moderatör : Eray Sertaç Ersayın, ETMK Başkanı, WDO - Dünya Tasarım Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Mustafa Hasdoğan, ETMK Başkan Yardımcısı

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Emin Serkut Yüksel, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Gül Onat, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Orçun Türk, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Nisan Kuzuluk, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Rüveyda Molak, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Ege Ökçün, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Gamze Parçal, Kadir Has Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

16:30 - 17:15

Panel

Kemal Atay, Karabük Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

İletişemeyenlerden misiniz?
Are you one of those who can't communicate?

17:15 - 17:30

ARA

17:30 - 18:15

Panel

Handan Bayındır, Forbes Yazı İşleri Müdürü

İş Geliştirme Yönelimlerinde, Tasarım ve Ekonomi İlişkisi
Design and Economy Relation in Business Development Trends

17:30 - 18:15

Panel

Sami Hotak, Jumbo Genel Müdürü

İş Geliştirme Yönelimlerinde, Tasarım ve Ekonomi İlişkisi
Design and Economy Relation in Business Development Trends

17:30 - 18:15

Panel

Ayça Odabaşı Uyanık, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Tasarım Stüdyosu Müdürü

İş Geliştirme Yönelimlerinde Tasarım Ekonomi İlişkisi

16 KASIM 2019

12:00 - 13:00

Panel

Moderatör : Talip Akdaş, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Yenilik ve Tasarım Yoluyla Küresel Pazarlara Açılma Stratejileri Odağında e-ihracat “Go Global: e-Commerce”
Focusing one-export Strategies for Opening Global Markets Through Innovation and Design 

12:00 - 13:00

Panel

İ. Okan Konyalıoğlu, Askon Demir Çelik Yön. Kur. Bşk. / Artepera, Wall Art İstanbul Marka Yaratıcısı

Yenilik ve Tasarım Yoluyla Küresel Pazarlara Açılma Stratejileri Odağında e-ihracat “Go Global: e-Commerce”
Focusing one-export Strategies for Opening Global Markets Through Innovation and Design 

12:00 - 13:00

Panel

Mehmet Metin Okur, Sefamerve CEO

Yenilik ve Tasarım Yoluyla Küresel Pazarlara Açılma Stratejileri Odağında e-ihracat “Go Global: e-Commerce”
Focusing one-export Strategies for Opening Global Markets Through Innovation and Design 

12:00 - 13:00

Panel

Ali Servet Eyüboğlu, Seri Girişimci Mekanist, English Ninjas

Yenilik ve Tasarım Yoluyla Küresel Pazarlara Açılma Stratejileri Odağında e-ihracat “Go Global: e-Commerce”
Focusing one-export Strategies for Opening Global Markets Through Innovation and Design 

13:00 - 13:30

ARA

13:30 - 14:30

Konferans

Jimmy Sung-ho Park, CEO & Creative Director of Design Studio BOUD

Kore'de Tasarım Trendleri
Design Trends in Korea

14:30 - 15:00

ARA

15:00 - 16:00

Konferans

Şerifcan Özcan, Senior Global Creative Director, NIKE

Airmax Day/Nike Kampanyası ve Bütün Global Aplikasyonları
Airmax Day / Nike Campaign and All Global Applications

16:00 - 16:30

ARA

16:30 - 17:30

Panel

Moderatör: Aylin Öney Tan, Mimar, Yemek Yazarı, Araştırmacı

Nerede Yiyeceğiniz Ne Yiyeceğiniz Kadar Önemli
Where to Eat is as Important as What to Eat

16:30 - 17:30

Panel

Jeyan Ülkü, İç Mimar

Nerede Yiyeceğiniz Ne Yiyeceğiniz Kadar Önemli
Where to Eat is as Important as What to Eat

16:30 - 17:30

Panel

Sabiha Apaydın, Mikla Restaurant Genel Müdürü

Nerede Yiyeceğiniz Ne Yiyeceğiniz Kadar Önemli
Where to Eat is as Important as What to Eat

16:30 - 17:30

Panel

Burçak Kazdal, Apartıman Yeniköy Sahibi ve Şefi

Nerede Yiyeceğiniz Ne Yiyeceğiniz Kadar Önemli
Where to Eat is as Important as What to Eat

17:30 - 18:00

ARA

18:00 - 19:00

Konferans

Biljana Arandelovic, Design Brand Founder I Artist and Architect

Sanatın Mimarlıkla Buluştuğu Yer : Savalama, Belgrad 
Where Art Meets Architecture : Savamala District Belgrade

17 KASIM 2019

12:00 - 13:00

Panel

Gökhan Karakuş, Tasarımcı, Küratör

Tasarım ve Yeni Medyada İlham Veren Pratikler
Inspiring Practices in Design and New Media

12:00 - 13:00

Panel

Alice Pegna, Artist

Tasarım ve Yeni Medyada İlham Veren Pratikler
Inspiring Practices in Design and New Media

12:00 - 13:00

Panel

Pia Pivec, Perceptualist and Mixed Media Artist

Tasarım ve Yeni Medyada İlham Veren Pratikler
Inspiring Practices in Design and New Media

12:00 - 13:00

Panel

Samim Qazi, Broadcasting, Video and Film Designer

Tasarım ve Yeni Medyada İlham Veren Pratikler
Inspiring Practices in Design and New Media

12:00 - 13:00

Panel

Kerem Ersu, Design Director

Tasarım ve Yeni Medyada İlham Veren Pratikler
Inspiring Practices in Design and New Media

13:00 - 13:30

ARA

13:30 - 14:30

Panel

Dr. Oya Akman, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Medikal Ürün Tasarımı
Medical Product Design

13:30 - 14:30

Panel

Alex Tuna Başer, Tasarım Stratejisti, Kreatif Direktor, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Medikal Ürün Tasarımı
Medical Product Design

13:30 - 14:30

Panel

Ahmet Ergün, Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencisi

Medikal Ürün Tasarımı
Medical Product Design

14:30 - 15:00

ARA

15:00 - 16:00

Panel

Onur Gökalp, GMK Yönetim Kurulu Başkanı, Monroe Creative Studio Yaratıcı Yönetmeni

Tasarlamak İçin Yetenek Gerekir mi? 
Tasarım Eğitiminde Yetenek Sınavlarının Önemi ve Geleceği
Do you need talent to design? 
Importance and Future of Talent Exams in Design Education

15:00 - 16:00

Panel

Doç. Ardan Ergüven, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı, Grafik Tasarımcı, GMK Yönetim Kurulu Üyesi

Tasarlamak İçin Yetenek Gerekir mi? 
Tasarım Eğitiminde Yetenek Sınavlarının Önemi ve Geleceği
Do you need talent to design? 
Importance and Future of Talent Exams in Design Education

15:00 - 16:00

Panel

Prof. Kemal Can, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

Tasarlamak İçin Yetenek Gerekir mi? 
Tasarım Eğitiminde Yetenek Sınavlarının Önemi ve Geleceği
Do you need talent to design? 
Importance and Future of Talent Exams in Design Education

15:00 - 16:00

Panel

Özlem Mutaf Büyükarman, Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı & Dekan Yardımcısı, Grafik Tasarımcı, GMK Üyesi

Tasarlamak İçin Yetenek Gerekir mi? 
Tasarım Eğitiminde Yetenek Sınavlarının Önemi ve Geleceği
Do you need talent to design? 
Importance and Future of Talent Exams in Design Education

15:00 - 16:00

Panel

Özlem Kaya, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı

Tasarlamak İçin Yetenek Gerekir mi? 
Tasarım Eğitiminde Yetenek Sınavlarının Önemi ve Geleceği
Do you need talent to design? 
Importance and Future of Talent Exams in Design Education

YUKARI ÇIK