image

Tasarımda biyoteknolojik materyallerin kullanımı.


Canlı organizmaların mimari ve mühendislik alanında kullanılması üzerine çalışmalar gerçekleştiren Türkiye Biyotasarım Ekibi'nin yürütücülüğünde gerçekleşecek atölye farklı disiplinlerden bireyleri katılıma davet ediyor. Mühendisler laboratuvar ortamında çalıştıkları konuların gündelik hayata ve bir tasarım probleminin çözümüne nasıl hizmet edebileceği üzerinde kafa yorarken; tasarımcılar, hayal ettikleri tasarım ürünün hayata nasıl geçirilebileceği ve bu noktada doğadan, canlılardan nasıl ilham alınabileceği konusunda deneyim kazanacaklar.