image

Geleceği şekillendiren insan odaklı yöntemler.


Bilindik Gelecekler Atölye'si, gelişen teknolojilerin (CRSPR, VR/AR, İnsansız Araçlar, Blockchain vb.) insan davranış ve güdülerinden bağımsız bir şekilde hayata geçirilmesinin etkilerini, gelecek senaryolarının geliştirilmesinde kültürel ve mekansal bağlamın önemini ve tasarımcıların geleceğin şekillenmesinde oynayacakları rolü daha iyi anlamalarını hedeflenmektedir.

Atölye sonunda katılımcılardan net bir sonucun ötesinde tasarımı, anlaşılması zor kavramları anlaşılır bir hale getirerek diyalog başlatma amacıyla nasıl kullanabileceklerini kavramaları amaçlanmaktadır.

Ek olarak katılımcılar, IDEO’da küresel müşteriler için sektörlerinin geleceğini daha iyi anlamlarına yardımcı olmak için kullandıkları yöntemlerden bir kısmını tanıma ve deneme fırsatı bulacaklar.