image

Yerel kültürün tasarıma olan katkısından güç alarak dünyaya mal olmuş markalar yaratmak.İnsanlık tarihine yön vermiş farklı kültürlerin orijini olan, zanaatın ve zanaatkarın asırlardır saygın konumda yer aldığı bir coğrafyada tasarımın öneminin gün geçtikçe artması kaçınılmaz. Genetik kodunu bu toprakların kültüründen ve yerel kültürün tasarıma olan katkısından güç alarak dünyaya malolmuş markaların ilham kaynaklarını konuşacağız.