image

Türkiye’de lüks kavramı ve algısı...Lüks, işlevselliğin geri plana atıldığı gösteriş simgesiyken, artık tamamen deneyim odaklı bir kavram olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de lüks kavramı ve algısının ne olduğunu, bir ürünün lüks olması için sadece yüksek fiyatlı mı olması gerektiğini sektörlerin lüks segmentinde yer alan markalardan dinleyeceğiz.