image

Tasarım ekonomik kalkınma ve gelişmenin ne kadar önemli bir parçası olarak görülüyor?Bir ambalaj, bir mobilya veya bir tüketici elektroniği...

Üretilen her neyse, işlevselliği, vizyonerliği ve elbette tasarımı kadar katma değer sağlayabilir.

Tasarımın ürünler ve markalar üzerindeki gücü, yüksek katma değerle alınan ekonomik sonuçlar bu panelde mercek altına alınacak.

“Üretimde tasarıma biçilen rol nedir?” “Tasarım ekonomik kalkınma ve gelişmenin ne kadar önemli bir parçası olarak görülüyor?” sorularına cevap aranacak. Tasarıma yapılan yatırımın, şirketlerin pazarlama stratejilerinde ne ölçüde rol oynadığı, ne kadar süreklilik arz ettiği ve iyi tasarımın markalara geri dönüşü konuşulacak.