image

Userspots, 2009 yılında kurulmuş araştırma odaklı tasarım şirketidir.


Userspots, UX Metodolojisi ile müşterilerinizin ihtiyaçlarını / motivasyonlarını / bariyerlerini araştırır, müşteri yolculuğunu oluşturur, bu yolculuğa uygun dijital deneyimler tasarlar. Veri ve test odaklı tasarım süreci ile ürününüzü optimize eder.

Atölye yürütücüleri:

Esma Çevik, Belis Su Alper, Mustafa Terzioğlu