image

“Barbarlar” Design Week Turkey için yeniden bir arada.


2007’de ilk toplandığı günden itibaren yaptığı tüm sergilerde, altta yatan, sorunsal olarak gördüğü/hissettiği aidiyet-kimlik dikotomisi sebebiyle kendine sarkastik olarak bu ismi alan grup, geçen 10 yıldan sonra aleni bir biçimde bu sorunsalla yüzleşmeye karar vermiştir.

İçinden neşet ettiği coğrafyanın kültürel mirasla birlikte dertlerini de devralan inisiyatif, neolitik dönemden itibaren her türlü zanaatın beşiği olan bu coğrafyada, o geleneğin bir devamı ve bir varoluş biçimi olarak kurmaya çalıştığı tasarımcı kimliğini, içinde bulunduğu aidiyetle birlikte ve ona rağmen kurmanın yollarını, yaptığı her sergide irdelemeye çalışmıştır.

İlk yaptığı Barbar sofrasında aidiyetin ifşası, sonraki Barbar Light ve Barbar Book’ta da kimliğin tesisi üzerinden yaptığı analizleri sergileyen grup, bu sergide bu dikotomiyle tüm çıplaklığıyla yüzleşecektir. Bir birey olarak tek başına, kimliği tesis etmenin mevcut zorlukları bir yana, bu eylemi bir de fikri bir üretim güdüsü ve arzusuyla yapmanın zorluğunu hisseden, önemseyen hatta dert eden Barbar, bu süreçte edindiği deneyim sayesinde kendinden sonra gelenlere, karşılacakları sorunsalla yüzleşmelerini sağlamak, kendilerinin bu sorunla nasıl mücadele ettiklerinin, hangi cephelerde kazanıp hangilerinde kaybettiklerini göstermek amacıyla bu sergiyi düzenlemiştir.

İzleyicilerin tek güvenebileceği konu, Barbar’ın bu faaliyetinin samimiyetidir.

Sergiye katılacak Barbar üyeleri:

Ela Cindoruk
Defne Koz
Gamze Güven
Oya Akman
Sedef Haydaroğlu
Kunter Şekercioğlu
Taner Şekercioğlu
Murad Babadağ
Erdem Akan
Adnan Serbest
Erkmen Savaşkan
Gökhan Karakuş