image

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık görevini sürdüren Berrin Dinçer, 2010 yılında bünyesine katıldığı Gün + Partners şirketinde fikri mülkiyet departmanında çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak marka, tasarım ve patent hukuku alanlarında görev alan Berrin Dinçer, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren hem yerel hem de çokuluslu şirketlere sınai mülkiyet haklarının korunması anlamında danışmanlık ve hukuki destek vermektedir.

Vermiş olduğu danışmanlık ve hukuki hizmetler hem TÜRKPATENT nezdindeki yayıma ve karara itirazlar gibi idari süreçleri hem de mahkemeler nezdinde görülen karar iptal, hükümsüzlük, iptal ve tecavüz ile haksız rekabet ve tazminat davalarını kapsamaktadır.