image

Artık hepimiz bu oyunun bir parçasıyız.Cam sanatçısı/tasarımcısı Birnur Derya Geylani ‘Açlık Oyunları’ isimli sergi düzenlemesi ile tüketim toplumunun gıda ziyanı ve açlık sorunsalını ironik bir dil ile eleştirmektedir. Geylani enstelasyon çalışmasında, gerçek boyutundan büyük kullandığı metal kaşık, çatal ve tabaklar ile burjuvazinin bilinçsiz ve aşırı tüketimine gönderme yaparak, sıcak şekillendirdiği ve formunu koruduğu şeffaf - transparan cam ile materyalist düzende varlık-yokluk ilişkisini irdelemektedir.